blog
06 april 2018

Levensreddend handelen onderwijs voor middelbare scholen!

Schok & Pomp heeft als missie om zoveel mogelijk inwoners van Nederland te voorzien van kennis over levensreddend handelen. Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is door het de cursus aan te bieden aan leerlingen op middelbare scholen. Mede na de succesvolle training van Schok & Pomp op het Christelijk Gymnasium Utrecht is Schok & Pomp overtuigd van de meerwaarde om les te geven aan deze doelgroep. Wel is het van belang dat medici zelf de cursus verzorgen, docenten hebben het immers druk genoeg.

Helaas hebben veel scholen nog niet de financiële mogelijkheden om een kwalitatieve cursus levensreddend handelen te faciliteren op hun school. Daar moet dus verandering in komen. Schok & Pomp zal samen met behulp van tientallen arts-onderzoekers en medisch studenten verbonden aan het UMC Utrecht  onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van cursus levensreddend handelen op middelbare scholen op de algemene gezondheidswinst én de invloed hiervan op de kosten in de zorg.

Zodra de resultaten bekend zijn zullen we deze presenteren en overhandigen aan de betrokkenen binnen de ministeries VWS/OCW.

Om deze reden hebben we onze plannen voorgelegd aan Pia Dijkstra die met interesse onze resultaten tegemoet ziet.