Schok&Pomp hecht veel belang aan uw privacy. Wij zorgen er daarom voor dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat wij ons houden aan de geldende privacy wetgeving. In deze privacy statement leggen wij uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Bescherming van gegevens
Onze uitgangspunten op de door u verstrekte gegevens:

1. Bij een bestelling of inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Daarmee geeft u toestemming dat wij uw gegevens gebruiken op de wijze die in dit privacy statement is beschreven.

2. Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt, dan waarvoor ze verkregen zijn.

3. Onze Privacy statement is altijd toegankelijk via een directe link op onze website

4. Onze privacy statement is in overeenstemming met de voorwaarden en de verplichtingen die de AVG ons oplegt.

Verwerking en verzameling van gegevens
1. Alleen als u een betaalrelatie heeft met Schok&Pomp of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van informatie over onze dienstverlening zullen wij u op de hoogte houden. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen.

2. Bij inschrijving en registratie voor een training door u of uw werkgever verzamelen wij NAW gegevens, contactgegevens, geboortedatum zodat wij u kunnen informeren over de status van uw inschrijving. Tevens houden wij u op de hoogte van de geldigheid van uw certificaat en roepen wij u op voor (verplichte) herhalingstrainingen.

3. Online marketing; bij bezoek aan onze website ontvangen wij uw IP-adres, analyseren wij met behulp van Google Analytics en plaatsen wij cookies. Dit doen wij om een betere gebruikservaring met de website te bieden. Als u met ons communiceert via Social Media, slaan wij dat op via een pixel, zodat wij u via die kanalen productinformatie, aanbiedingen of ondersteuning kunnen bieden.

Delen met Derden
Om certificaten te kunnen uitreiken delen wij uw gegevens met certificerende instanties, zoals Het Oranje Kruis of de KNMG. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitreiken van een officieel erkend certificaat worden gedeeld. Zonder het delen van deze persoonsgegevens met Het Oranje Kruis kan geen geldig certificaat worden uitgereikt.

Inzage en wijziging
U heeft de volgende rechten:

1. Uitleg en inzage krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daarmee doen.

2. Het corrigeren van fouten in de opgeslagen gegevens en het verwijderen van verouderde gegevens.

3. Intrekken van toestemming voor het gebruik van gegevens waar wij eerder uw toestemming voor hebben ontvangen.

4. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens die wij van u hebben.

Bewaartermijn
Wij kijken naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Maximaal bewaren wij uw gegevens 7 jaar vanaf het moment dat u geen klant meer bent. Bent u nog steeds klant dan bewaren wij uw gegevens voor het doel waar deze voor verzameld zijn. Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.

Vragen
Neem contact op met info@schokenpomp.nl als u vragen heeft. Deze Privacy Statement gaat in per 1 december 2019.

De Trainingslocatie


LOU 330
Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht
Email: info@schokenpomp.nl
Telefoon: 06 4323 6021