Live webinar

Medische dilemma’s in de Kinderopvang

woensdag 6 september | 12:00

Schok&Pomp Medische trainingen geeft o.a. BHV en EHBO bij Baby’s en Kinderen trainingen. Wij werken uitsluitend met docenten die over praktijkervaring beschikken: artsen, co-assistenten met Spoedeisende Hulp ervaring of Intensive Care Verpleegkundigen. Maar ook het management om de pedagogisch medewerkers heen krijgt (medische) vraagstukken op het bureau die men aan een arts zou willen voorleggen.

In deze live webinar bespreekt arts en oprichter Bernard Leenstra 3 onderwerpen die relevant zijn voor iedereen die te maken heeft met opleidingen inzake de kwaliteit en veiligheid in kinderopvang.

Geef je op voor deze eerste webinar, maak op een laagdrempelige manier kennis met het medisch perspectief op deze onderwerpen en stel alle vragen die je hebt!

Welke onderwerpen worden behandeld in dit webinar?

  • Een ernstige allergische reactie bij kinderen wordt behandeld met een Epipen. Maar moet een Epipen daarom standaard in de la liggen op ieder kinderdagverblijf?

  • Het is best lastig om goed in te schatten of een kind ernstig ziek is. Niet alleen voor artsen, maar ook voor mensen die met kinderen werken. Hoe herken je deze signalen?

  • Het meemaken van een levensbedreigende situatie bij een baby of kind is een ontzettend heftige ervaring. Om ervoor te zorgen dat de trauma verwerking optimaal is, is het heel belangrijk om goed aandacht te besteden aan de pedagogisch medewerker die dit meemaakt.


Door het volgen van deze webinar kan iedereen die betrokken is bij de veiligheid,  kwaliteit en opleiding binnen de kinderopvang kennis nemen van het medisch perspectief op deze onderwerpen en deze medische argumenten meenemen bij beslissingen over de uitvoer en keuzes binnen de organisatie.

 

Over de spreker – Bernard Leenstra


Bernard Leenstra (32) oprichter van Schok & Pomp Medische Trainingen, is naast zijn baan als medisch directeur ook huisarts in opleiding. Zijn ervaringen als dokter op de Spoed Eisende H
ulp (SEH), waarbij hij veelal slachtoffers zag die baat zouden hebben gehad bij goede eerstehulpverlening op locatie, hebben hem geïnspireerd om iedereen in Nederland kennis over EHBO bij te brengen. Een belangrijk onderwerp daarbinnen is de kinder-EHBO. Iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt zou goed moeten weten wat te doen als een kind iets overkomt. Bernard wil graag bijdragen om die kennis te verbeteren.