nieuws
16 februari 2024

Vaccinatie tegen het RS-virus: Een nieuw tijdperk voor de kinderopvang?

Vaccinatie tegen het RS-virus: Een nieuw tijdperk voor de kinderopvang?

In de wereld van de kinderopvang brengt het Respiratoir Syncytieel-virus (RS-virus) jaarlijks uitdagingen met zich mee. Bekend als de voornaamste veroorzaker van verkoudheden bij kinderen onder de één jaar, leidt dit virus in ernstige gevallen zelfs tot ziekenhuisopnames – met ongeveer 2000 gevallen per jaar in Nederland. De recente aanbeveling van de Gezondheidsraad om alle kinderen in hun eerste levensjaar te vaccineren tegen het RS-virus opent de deur naar een nieuw tijdperk in de kinderopvang, waarin de kinderen beter beschermd worden door de toegediende antistoffen.

Het RS-virus en de impact ervan

Voor de meeste kinderen uit het RS-virus zich in milde symptomen zoals hoesten, meer snot en lichte koorts. Echter, voor een kleine groep kan het virus ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral kinderen die te vroeg geboren zijn, die een aangeboren hartafwijking hebben of bekend zijn met longproblemen lopen een verhoogd risico. Het is daarom van groot belang dat deze kinderen extra in de gaten gehouden worden voor symptomen zoals benauwdheid.

De rol van pedagogisch medewerkers

Medewerkers van de kinderopvang zijn een van de eersten die de klachten kunnen herkennen van de eerste tekenen van het RS-virus bij kinderen. Zo kunnen ze een uitbraak snel herkennen en preventief handelen door het contact met zieke kinderen te beperken en hen goede hygiëne aan te leren. Ook kunnen ze dan de juiste maatregelen nemen, zoals extra alertheid op beginnende benauwdheid. Wanneer een kind tekenen vertoont van ernstige benauwdheid, zoals momenten van ademstops of een significante afname in drinken, is het namelijk van belang direct contact op te nemen met een huisarts of de huisartsenpost. 

RS-vaccinatie biedt nieuwe hoop

De voorgestelde opname van de RS-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma is een ontwikkeling die hoop biedt voor de kinderopvang. Door kinderen al in hun eerste levensjaar te vaccineren, wordt de kans op uitbraken binnen de kinderopvang verminderd.