nieuws
09 april 2024

Paracetamol, het verboden wondermiddel op de kinderopvang

Paracetamol, het verboden wondermiddel op de kinderopvang

Op de kinderopvang geeft men zelden paracetamol aan een ziek kind. Terwijl zowel kind áls ouders daarbij zijn gebaat, stelt onze oprichter en medisch directeur Bernard Leenstra

Voor-en-nadelen van paracetamol bij kinderen op de opvang

Net op het moment dat je alleen in de winkel staat, een belangrijk overleg in moet of zou beginnen aan een hersenoperatie, belt het kinderdagverblijf. Je kind is ziek en heeft koorts en moet zo snel mogelijk opgehaald worden. Eenmaal thuis, en een (zet)pilletje paracetamol verder, is er in de verste verte geen ziek kind meer te bekennen. Kind blij, maar papa of mama zal vandaag niet meer werken. Het roept de vraag op waarom een kind op het kinderdagverblijf geen paracetamol mag krijgen?

Voor een deel van de kinderen die ziek worden, koorts krijgen en/of (oor)pijn hebben, kan paracetamol een wondermiddel zijn. Als ouders toch al van plan zijn paracetamol te geven, dan is er alleen maar voordeel als het kind die eerder krijgt, bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf. Het versnelt de kans op de positieve effecten van paracetamol: minder pijn, minder ziek voelen en beter kunnen eten of drinken.

Desondanks verstrekken kinderdagverblijven vaak geen paracetamol. De reden voor deze voorzichtigheid is niet eenduidig. Sommige kinderdagverblijven zeggen dat het niet mag van de GGD. Anderen menen dat zij dan juridisch aansprakelijk zouden zijn als er iets gebeurt met het kind. De meeste kinderdagverblijven geven aan dat er gevaren zijn als paracetamol zou worden verstrekt. Zo zou paracetamol een koortsstuip uitlokken, het infectiegevaar voor anderen vergroten of verhullen dat een kind ernstig ziek is.

Verloren werkdagen

Op die argumenten is nogal wat af te dingen. In de eerste plaats is ernstige ziekte bij een kind niet te verhullen met paracetamol. Er is geen bewijs voor een relatie tussen paracetamolgebruik en het ontstaan of voorkomen van een koortsstuip, ook van een verhoogd infectierisico is nauwelijks sprake. Kinderen zijn al besmettelijk voor ze ziekteverschijnselen vertonen. Zowel de GGD als het RIVM zijn niet tegen het verstrekken van paracetamol door medewerkers van het kinderdagverblijf. Wel zijn er richtlijnen omtrent verstrekken van medicatie op recept, maar dat geldt niet voor paracetamol. En als ouders schriftelijk toestemming geven, heeft dit geen invloed op de mate van aansprakelijkheid van de medewerkers van het kinderdagverblijf.

Niet alleen het kind en diens ouders profiteren van het eerder mogen ontvangen van paracetamol, ook de Nederlandse samenleving heeft er baat bij. Nederland telt ongeveer 41 miljoen kinderopvangdagen (= optelsom van elke dag dat een kind opvang krijgt, buitenschoolse opvang en gastouders niet meegerekend) per jaar. Navraag bij kinderdagverblijven leert dat dagelijks tussen de één en tien procent van de kinderen vanwege pijn en/of ziek zijn met koorts, eerder naar huis moet. In het gunstigste geval betekent dat meer dan 400.000 (deels) verloren werkdagen per jaar.

Kinderdagverblijven zouden daarom kunnen overwegen om, net als in Engeland en België, kinderen eenmalig te voorzien van een dosis paracetamol. Uiteraard alleen als ouders het in dat geval zelf ook zouden doen en daar schriftelijk toestemming voor geven, met vermelding van dosering en toedieningsvorm. Mocht een kind binnen een uur niet opknappen, dan moeten ouders hun kind alsnog ophalen. Medewerkers hebben het druk genoeg en kunnen niet ook nog zorgen voor een ziek kind. Bovendien, zieke kinderen horen thuis te zijn.

Medische kennis op de kinderopvang

Kan jouw kinderopvang nog wel wat medische kennis gebruiken, of lijkt het je wat om ook de ouders van de kinderen van de opvang hierbij te betrekken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kunnen bijvoorbeeld een ouderavond, webinar of EHBO training verzorgen bij jou op de kinderopvang.

Dit verhaal is oorspronkelijk geschreven in het NRC